Konya'nın işitme cihazları merkezleri Selçuk İşitme, profesyonel işitme cihazları merkezidir. Gelişmiş teknoloji işitme cihazları ve ücretsiz işitme testi ile Konya'da bir numara işitme cihazı merkezi.

Çocuklar İçin İşitme Cihazının Önemi

 • İçerikler
 • Çocuklar İçin İşitme Cihazının Önemi
Blog Image

Çocuklar İçin İşitme Cihazının Önemi

Çocuklar için işitme cihazlarının önemi, dil gelişimi, sosyal becerilerin edinilmesi ve genel yaşam kalitesi üzerinde derin bir etkisi vardır. İşitme yeteneği, çocukların çevreleriyle etkileşimde bulunabilmeleri, dil öğrenmeleri ve sosyal beceriler kazanmaları için kritik bir faktördür.

Özellikle erken yaşlarda işitme kaybı olan çocuklar, doğal dil gelişim sürecinde geride kalabilirler. İşitme cihazları, bu çocukların işitme yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olarak, onların dil ve konuşma gelişimlerini destekler. Sosyal izolasyon riskini azaltır, okul başarısında artışa katkıda bulunabilir ve çocuğun toplum içerisinde aktif ve bağımsız bir birey olmasını teşvik eder.

Dolayısıyla, işitme cihazları sadece işitme yeteneğini geri kazandırmaz; aynı zamanda çocukların sosyal, akademik ve duygusal gelişimlerinde hayati bir rol oynar. Bu nedenle, erken teşhis ve uygun işitme cihazının sağlanması, çocuğun tüm yaşamı boyunca olumlu sonuçlar doğurabilir.

İşitme Kaybının Çeşitleri

İşitme kaybı, bireylerin sesleri duyamamasına ya da sesleri düşük bir seviyede algılamasına neden olan bir durumdur. Bu durum, yaş, genetik faktörler, çevresel etkenler ve sağlık sorunları gibi birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. İşitme kaybı, temel olarak iki ana kategoriye ayrılır: doğuştan gelen işitme kaybı ve sonradan kazanılan işitme kaybı.

1. Doğuştan Gelen İşitme Kaybı

Bu tip işitme kaybı, bireyin doğum anında ya da doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Genellikle genetik faktörlere, anne karnında geçirilen enfeksiyonlara ya da doğum sırasında yaşanan komplikasyonlara bağlı olarak meydana gelir. Doğuştan gelen işitme kaybı bazen kalıcı olabilir ve erken teşhis edilmesi çocuğun dil ve konuşma gelişimi için oldukça önemlidir.

 • Genetik Faktörler: Aile geçmişi, anne ve baba tarafından gelen genetik özellikler, çocuğun işitme kaybıyla doğmasına sebep olabilir.
 • Anne Karnındaki Enfeksiyonlar: Anne karnında, anneden bebeğe geçebilecek bazı enfeksiyonlar (örneğin; rubella veya sitomegalovirüs) fetal gelişimi etkileyebilir ve işitme kaybına neden olabilir.
 • Doğum Sırasındaki Komplikasyonlar: Doğum esnasında yaşanan oksijen eksikliği veya travmalar, bebekte işitme sorunlarına yol açabilir.

2. Sonradan Oluşan İşitme Kaybı

Bu tip işitme kaybı, bireyin hayatının herhangi bir döneminde, çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Genellikle travma, enfeksiyon, yaşlanma veya uzun süreli gürültüye maruz kalma gibi faktörlere bağlıdır.

 • Travma: Kafa travmaları, kazalar veya bazı medikal işlemler sonrasında işitme kaybı yaşanabilir.
 • Enfeksiyonlar: Orta kulaktaki enfeksiyonlar, menenjit gibi bazı ciddi enfeksiyonlar işitme kaybına neden olabilir.
 • Uzun Süreli Gürültüye Maruz Kalma: Özellikle yüksek desibeldeki seslere uzun süre maruz kalmak, işitme kaybına yol açabilir.
 • Yaşlanma: Yaşın ilerlemesiyle birlikte iç kulağın hücrelerinde doğal olarak yıpranmalar oluşabilir, bu da işitme kaybına yol açabilir.

Çocuklarda İşitme Kaybının Sebepleri

Çocuklarda işitme kaybı, birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. İşitme kaybının erken teşhisi, çocuğun dil ve konuşma gelişimi, sosyal etkileşimi ve genel yaşam kalitesi için hayati öneme sahiptir. İşte çocuklarda işitme kaybının en yaygın sebepleri:

1. Genetik Sebepler

 • Aile Geçmişi: Çocuğun aile geçmişinde işitme kaybı olan bireyler bulunuyorsa, genetik olarak işitme sorunlarına yatkın olabilirler.
 • Genetik Hastalıklar: Bazı genetik hastalıklar, işitme kaybıyla birlikte gelir. Bu tür hastalıklar, genellikle doğuştan gelen işitme kayıplarının en yaygın nedenlerindendir.

2. Doğum Sırasında Yaşanan Komplikasyonlar

 • Prematürite: Erken doğmuş bebeklerde iç kulaktaki yapıların tam olarak gelişmemiş olması nedeniyle işitme problemleri görülebilir.
 • Oksijen Eksikliği: Doğum esnasında bebeğin yeterince oksijen alamaması, beyin ve iç kulak hasarına yol açabilir, bu da işitme kaybına neden olabilir.
 • Doğum Travmaları: Doğum sırasında yaşanan travmalar, kafatası ya da iç kulakta hasara sebep olabilir.

3. Orta Kulak Enfeksiyonları

 • Otitis Media: Çocuklarda sıkça görülen orta kulak enfeksiyonu olan otitis media, tedavi edilmediğinde kalıcı işitme kaybına neden olabilir.
 • Kronik Enfeksiyonlar: Tekrarlayan ve kronikleşen orta kulak enfeksiyonları, işitme hasarına yol açabilir.

4. Çevresel Faktörler

 • Yüksek Seslere Maruz Kalma: Çocukların çok yüksek seslere sürekli olarak maruz kalmaları, iç kulağın duyarlı hücrelerine zarar verebilir.
 • Toksin ve İlaç Maruziyeti: Bazı ilaçlar ve toksinler, özellikle fetüs ve yeni doğmuş bebekler için toksik olabilir ve işitme kaybına neden olabilir.
 • Kafa Travmaları: Düşmeler, kazalar veya herhangi bir kafa travması, iç kulağa ya da işitme yollarına zarar verebilir.

Sonuç olarak, çocuklarda işitme kaybının sebepleri oldukça çeşitlidir. Erken teşhis, doğru tedavi ve ebeveynlerin bilinçli olması, bu sorunun üstesinden gelmek için kritik öneme sahiptir. Ebeveynlerin, çocuklarının işitme sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmeleri ve olası belirtileri gözlemlemeleri önerilir.

İşitme Kaybının Belirtileri

şitme kaybı, bazen belirgin semptomlarla ortaya çıkabilirken bazen de fark edilmesi zor olabilir. Özellikle çocuklarda, işitme kaybının erken teşhis edilmesi için bu belirtilerin farkında olmak önemlidir. İşte işitme kaybının yaygın belirtileri:

1. Sesleri Duymamak

 • Sesi Yükseltme İhtiyacı: Televizyonun sesini çok yüksek açma veya insanların söylediklerini tekrar tekrar sorma gibi durumlar işitme kaybının belirtilerindendir.
 • Zayıf Sesleri Duyamama: Kuş cıvıltısı, saat tikintisi gibi zayıf sesleri duyamamak ya da fark edememek.
 • Gürültülü Ortamlarda Konuşmayı Takip Etmekte Zorluk: Kalabalık ortamlarda veya gürültülü bir yerde konuşulanları anlamakta zorluk çekmek.

2. Dil Gelişiminin Gecikmesi

 • Basit Komutlara Yanıt Vermeme: Çocuklar, basit komutlara veya sorulan sorulara tepki vermezlerse, bu bir işitme sorununun göstergesi olabilir.
 • Kelimeleri Yanlış Telaffuz Etme: Çocuğun kelimeleri yanlış ya da eksik telaffuz etmesi, onun belirli sesleri duyamadığını gösterebilir.
 • Konuşma Başlangıcının Gecikmesi: Çocukların konuşma becerileri genellikle belirli bir yaşta başlar. Eğer bu süreçte gecikme varsa, işitme sorunlarından şüphelenmek gerekebilir.

3. Davranış Problemleri

 • Dikkat Dağınıklığı: Çocuklarda işitme kaybı, dikkat dağınıklığına veya konsantrasyon eksikliğine neden olabilir.
 • Frustrasyon ve Sinirlilik: İşitme sorunları yaşayan çocuklar, çevrelerinde olup biteni anlamakta zorluk yaşayabilirler. Bu da onlarda sinirlilik ve frustrasyon oluşturabilir.
 • Sosyal İzolasyon: İşitme zorlukları çeken çocuklar, sosyal etkileşimlerde bulunmakta zorluk yaşayabilirler ve bu da onları sosyal izolasyona itebilir.

Çocuklarda İşitme Testleri

Çocukların işitme yeteneklerinin değerlendirilmesi, doğru tanı ve tedavi yönlendirmesi için oldukça önemlidir. İşitme kaybının erken teşhis edilmesi, çocuğun dil gelişimi, sosyal adaptasyonu ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. İşte çocuklarda kullanılan bazı yaygın işitme testleri:

1. Otoakustik Emisyonlar

 • Tanım: Otoakustik emisyon testi, iç kulağın duyarlı tüy hücrelerinin normal bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır.
 • Nasıl Yapılır: Kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prob yardımıyla iç kulaktan gelen sesler ölçülür. Normal işiten bir kulağın, belirli tonlarda cevap vermesi beklenir.
 • Kullanım Alanı: Bu test genellikle yeni doğan taramalarında kullanılır, ancak her yaşta çocuklar için de uygundur.

2. Ses Yoluyla Uyarılmış Potansiyeller

 • Tanım: Ses yoluyla uyarılmış potansiyeller, işitme yolları ve beyindeki işitme merkezlerinin tepkisini değerlendirmek için kullanılır.
 • Nasıl Yapılır: Çocuğun başına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin dalgaları kaydedilir. Ardından kulağa çeşitli sesler gönderilir ve beyin bu seslere nasıl tepki verdiği ölçülür.
 • Kullanım Alanı: Bu test, genellikle otoakustik emisyon testinin sonuçlarının belirsiz olduğu veya işitme kaybının sebebini belirlemek için kullanılır.

3. Odyometri Testleri

 • Tanım: Odyometri testleri, bir bireyin duyma eşiğini ve hangi ses seviyelerinin duyulabildiğini belirlemek için kullanılır.
 • Nasıl Yapılır: Birey, bir kulaklık aracılığıyla farklı frekansta ve şiddette seslere maruz bırakılır. Hangi seslerin duyulduğu ve duyulmadığı kaydedilir.
 • Kullanım Alanı: Odyometri testleri, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde işitme kaybının şiddetini ve türünü belirlemek için standart bir yaklaşımdır.

İşitme Cihazının Seçimi

Çocuklar için işitme cihazı seçimi, yetişkinlere göre daha dikkatli ve özel bir yaklaşım gerektirir. Çocuğun yaşam kalitesini artırmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve dil gelişimini desteklemek için doğru işitme cihazını seçmek oldukça önemlidir. İşte işitme cihazı seçiminde dikkate alınması gereken temel faktörler:

1. İşitme Kaybının Derecesi

 • Tanım: İşitme kaybının şiddeti, seçilecek işitme cihazının tipini ve özelliklerini büyük ölçüde etkiler.
 • Ölçütler: Hafif, orta, şiddetli ya da çok şiddetli işitme kaybı gibi farklı derecelerdeki işitme kaybı için farklı tipte işitme cihazlarına ihtiyaç duyulabilir.
 • Öneri: Odyometri testleri ile belirlenen işitme kaybının derecesine uygun olarak özel olarak tasarlanmış cihazları tercih etmek gerekmektedir.

2. Çocuğun Yaşına Uygunluk

 • Tanım: Çocuğun yaşına uygun bir işitme cihazı, rahatlık ve uyumluluk açısından büyük bir fark yaratabilir.
 • Özellikler: Küçük çocuklar için daha kompakt ve dayanıklı cihazlar idealdir. Ergonomik tasarım, cihazın çocuğun kulağında rahatça kalmasını sağlar.
 • Öneri: Çocuğun yaşına ve aktivite seviyesine uygun bir işitme cihazı modeli seçmek, cihazın etkili ve uzun süreli kullanımını garantiler.

3. Teknolojik Özellikler

 • Tanım: Modern işitme cihazları, birçok teknolojik özellikle donatılmıştır ve bu özellikler, kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.
 • Özellikler: Arka plan gürültüsünü azaltma, bluetooth bağlantısı, suya dayanıklılık ve uzaktan kontrol edilebilme gibi özellikler, çocuğun yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değerlendirilmelidir.
 • Öneri: Çocuğun günlük aktivitelerini, okul ve sosyal yaşamını dikkate alarak en uygun teknolojik özelliklere sahip cihazı seçmek, en iyi sonucu almayı garantiler.

Ebeveynler için Tavsiyeler

Çocuğunuzda bir işitme kaybı olduğundan şüpheleniyorsanız, bu durumu nasıl ele alacağınız konusunda endişeli olabilirsiniz. İşitme kaybının doğru bir şekilde yönetilmesi, çocuğunuzun gelişimi için oldukça önemlidir. İşte ebeveynlere yönelik bazı temel tavsiyeler:

1. İlk Belirtilerde Müdahale

 • Önem: İşitme kaybının erken teşhisi, çocuğun dil ve konuşma gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.
 • Uygulama: Çocuğunuzun seslere tepki vermediğini, dil gelişiminde gecikme olduğunu ya da sık sık kulak enfeksiyonları yaşadığını fark ederseniz, hemen bir uzmana başvurmalısınız.
 • Öneri: Yeni doğan bebekler için rutin işitme taramaları önerilir. Eğer bu testlerde bir sorun tespit edilirse, derhal ileri tetkiklere başvurulmalıdır.

2. İşitme Cihazını Doğru Kullanma

 • Önem: İşitme cihazı, sadece doğru bir şekilde kullanıldığında maksimum faydayı sağlar.
 • Uygulama: Cihazın doğru bir şekilde yerleştirilmesi, düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir.
 • Öneri: İşitme uzmanınızın talimatlarına uygun olarak işitme cihazını kullanın. Ayrıca, çocuğunuzun cihazı rahatça kullanmasını teşvik edin.

3. Sabırlı Olmak

 • Önem: İşitme kaybının kabullenilmesi ve yönetilmesi süreci, hem çocuk hem de ebeveyn için zor olabilir.
 • Uygulama: İşitme cihazıyla ilgili sorunlar, dil gelişimindeki gecikmeler veya sosyal adaptasyon zorlukları gibi durumlar karşısında sabırlı olmak gerekmektedir.
 • Öneri: Çocuğunuzu destekleyin, onunla empati kurun ve onunla birlikte bu süreci atlatmak için gereken tüm yardımı alın.

Sıkça Sorulan Sorular

Çocuklarda işitme kaybının belirtileri nelerdir?

Çocuklarda işitme kaybının belirtileri şunlar olabilir: tepkisizlik, dil gelişiminde gecikme, sesleri yüksek sesle dinleme eğilimi, adına yanıt vermemek ve sık sık ne dediğini tekrar etme talebi.

Çocuklarda işitme kaybı ne kadar yaygındır?

Çocuklarda işitme kaybı, doğuştan veya yaşamın ilk yıllarında meydana gelebilir. Her 1.000 doğumda yaklaşık 1-3 çocukta ciddi işitme kaybı tespit edilir.

Çocuklar için işitme cihazlarının önemi nedir?

İşitme cihazları, işitme kaybı olan çocukların dünyayı duymalarını, dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerini ve sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlar.

Çocuklar için hangi tür işitme cihazları tavsiye edilir?

Çocuğun yaşına, işitme kaybının derecesine ve özel ihtiyaçlarına bağlı olarak, arkadan kulak arkası, tam iç kulak ve kemik iletimli cihazlar gibi farklı türlerde işitme cihazları tavsiye edilebilir.

İşitme cihazını ne zaman kullanmaya başlamalıdır?

İşitme kaybı tespit edildiği andan itibaren, çocuğun dil ve konuşma gelişimini desteklemek için en kısa sürede işitme cihazı kullanmaya başlamalıdır.

İşitme cihazlarının çocukların dil gelişimine etkisi nedir?

İşitme cihazları, çocukların dil gelişimini destekler, konuşma becerilerini artırır ve daha iyi sosyal etkileşim kurmalarına yardımcı olur.

İşitme cihazı kullanan çocuklar okulda nasıl bir destek almalıdır?

Okulda, işitme cihazı kullanan çocuklar için özel eğitim destekleri, ses yalıtımlı sınıflar ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gibi uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

İşitme cihazlarının bakımı nasıl yapılmalıdır?

İşitme cihazları, düzenli olarak temizlenmeli, pil değişimi zamanında yapılmalı ve nemden korunmalıdır.

Çocukların işitme cihazına adaptasyon süreci nasıldır?

Bazı çocuklar hızla adapte olurken, bazıları için adaptasyon süreci daha uzun sürebilir. Bu süreçte ailelerin ve uzmanların desteği büyük önem taşır.

İşitme cihazları için devlet desteği var mıdır?

Evet, birçok ülkede devlet, çocuklar için işitme cihazı alımında maddi destek sağlamaktadır. Türkiye'de de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli koşullarda işitme cihazı alımında destek vermektedir.